آخرین اخبار مدارس


21 آذردبستان پسرانه سما

18 آذردبستان پسرانه سما

17 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 آذردبستان پسرانه سما

10 آذردبستان پسرانه سما

04 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

مهری حسینی

اشعار کودکانه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آدم برفی و گل سرخ

محمد هادی محمدی

داستانی

دبستان دخترانه سما

خرس و کوزه عسل

زهرا رازقی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب گورستان

نیل گی من

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اعتکاف ابرار

گروهی از پژوهشگران

مذهبی

دبستان پسرانه سما

بازی با انگشتها

مصطفی رحماندوست

شعر

دبستان دخترانه سما

از یک تا ده از ده تا یک

جیم آرنوسکی

درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضیات هفتم

محمد برجی اصفهانی-هادی عزیز زا

ریاضیات هفتم

دبستان دخترانه سما

بیلی بی حوصله

تونی گراس

داستانی

دبستان دخترانه سما

موش کوچولو

مجتبی حیدر زاده

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرش کماندار

محمد هادی محمدی

داستانی

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آلا رحمتی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهار علی محمدلو

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه تازیکه لمسکی

مسابقه: مسابقات ورزشی اسکواش

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

میرعرب

مسابقه: آزمون استعدادهای درخشان

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

امیر محمد شعر باف

کاغذ

دبستان پسرانه سما

محمد احسان پور اصغر

حیواناتی که شبها فعالیت می کنند

دبستان پسرانه سما

امیر رضا گلابی

دایناسورها

دبستان پسرانه سما

کوروش اکبری

حس شنوایی و بویایی کدام حیوان قوی تر است؟

دبستان پسرانه سما

رامتین عسگری

گردباد

دبستان پسرانه سما

آرسین طبرسا

حس بویایی و شنوایی حیوانات

دبستان پسرانه سما

مبین قره جه

بویایی و شنوایی کدام حیوانات بسیار قوی است؟

دبستان پسرانه سما

ماهان مقصودلو

مراحل تولید کاغذ

دبستان پسرانه سما

امیر رضا علیزاده

منظومه ی شمسی

دبستان پسرانه سما

ارشا کیایی

حیواناتی که شبها فعالیت می کنند

دبستان پسرانه سما

آدرین جمعه

حس شنوایی و بویایی کدام حیوان قوی تر است؟

دبستان پسرانه سما

ایلیا فرهادی

حیواناتی که شبها فعالیت می کنند

دبستان پسرانه سما

محمد احسان پور اصغر

داستان یک ضر ب المثل

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

طاها عليشاهي

1388/09/17

دبستان پسرانه سما

ایلیا حاجیلر

1386/09/17

دبستان دخترانه سما

يگانه زماني

1387/09/18

دبستان پسرانه سما

جيحون خواجه

1387/09/17

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رادمان روشنايي

1379/09/20

دبستان دخترانه سما

نيلا قاسم پور

1388/09/18

دبستان پسرانه سما

اميراحمد زنگانه

1385/09/18

دبستان پسرانه سما

كوروش بهلول

1388/09/18

دبستان پسرانه سما

ارشيا كاويان

1388/09/17

دبستان پسرانه سما

پارسا شاپوري

1390/09/16

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدامين كر

1380/09/18