آخرین اخبار مدارس


28 مهردبستان پسرانه سما

28 مهردبستان پسرانه سما

28 مهردبستان پسرانه سما

28 مهردبستان پسرانه سما

23 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

چراهای شگفت انگیز خزندگان و دوزیستان

کریس آکسالاد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصر افسون شده

ادیث نسبیت

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دروس امتحان طلایی

گره برنامه ریزی و تالیف

درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب گورستان

نیل گی من

داستانی

دبستان پسرانه سما

فرشته پدربزرگ

یوتا باوئر

داستان های آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرگذشت معماری

کاوه فولادی نسب مریم کهنسال

داستانی

دبستان پسرانه سما

جی جی جیغ جیغو

تونی گراس

داستان کودکان

دبستان دخترانه سما

اهنربا

تونی گراس

داستانی

دبستان پسرانه سما

( علوم پیش دبستانی ) مجموعه کتاب های کار

امیر زندی - فروغ بسطامی

درسی

دبستان دخترانه سما

الاغه تنبلی نکن

ازاده اشیان

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضیات هفتم

محمد برجی اصفهانی-هادی عزیز زا

ریاضیات هفتم

دبستان دخترانه سما

حالا تمیزترینی

ناصر کشاورز

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

میرعرب

مسابقه: آزمون استعدادهای درخشان

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

مبین قره جه

بویایی و شنوایی کدام حیوانات بسیار قوی است؟

دبستان پسرانه سما

آرسین طبرسا

حس بویایی و شنوایی حیوانات

دبستان پسرانه سما

کوروش اکبری

حس شنوایی و بویایی کدام حیوان قوی تر است؟

دبستان پسرانه سما

آدرین جمعه

حس شنوایی و بویایی کدام حیوان قوی تر است؟

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرزو صالحي

1383/07/27

دبستان پسرانه سما

ايليا عباسي

1391/07/27

دبستان پسرانه سما

مهدي روزگرد

1387/07/29

دبستان پسرانه سما

اميرحسين ميرعرب

1385/07/25

دبستان پسرانه سما

كاميار عطارها

1387/07/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده ناديا حسيني

1382/07/30

دبستان پسرانه سما

ارميا آغيل

1386/07/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا عابدي

1383/07/26

دبستان پسرانه سما

هاتف قديرزاده

1390/07/27