آخرین اخبار مدارس


26 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان پسرانه سما

24 فروردیندبستان دخترانه سما

22 مهردبستان پسرانه سما

24 مهردبستان پسرانه سما

25 مهردبستان پسرانه سما

24 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

24 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حجاب دختران

فاطمه قاضی

اخلاقی

دبستان دخترانه سما

مومو اخمو

تونی گراس

اشعار کودکان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ماجراهای من و درسام برای 20 گرفتن

نفیسه قیدی

درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذر یزدی

ادبیات

دبستان دخترانه سما

حالا تمیزترینی

ناصر کشاورز

داستانی

دبستان دخترانه سما

اول ابتدایی ( ریاضی 1 اول دبستان ) مجموعه کتاب ه

طاهره نقی نژادیان- عشرت بالغ

درسی

دبستان دخترانه سما

حالا تمیزترینی

ناصر کشاورز

داستانی

دبستان دخترانه سما

علوم پیش دبستانی مجموعه کتابهای کار

امیر زندی - فروغ بسطامی

درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درخت قرمز

شون تن

داستانی

دبستان دخترانه سما

چرا های شگفت (نهنگ ها و دلفین ها )

کریس آکسالاد

علمی

دبستان پسرانه سما

یک عالمه گل

ناهید زنجانی،منوچهر احترامی

داستان کودکان

دبستان دخترانه سما

ریاضی و هوش پیش دبستانی

امیر زندی - فروغ بسطامی

درسی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

دایان ضیایی فر

پروتيین ها

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ليوزا رزاقيان گرمرودي

1386/07/23

دبستان دخترانه سما

زهرا ابراهيمي

1384/07/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثنا سرحدي

1382/07/25

دبستان دخترانه سما

حليا ربيع نژاد

1390/07/27

دبستان پسرانه سما

متين خواجه

1384/07/24

دبستان دخترانه سما

آناهيتا محمدعلي

1384/07/28

دبستان پسرانه سما

مهدي روزگرد

1387/07/29

دبستان پسرانه سما

كاميار عطارها

1387/07/23

دبستان پسرانه سما

هاتف قديرزاده

1390/07/27

دبستان پسرانه سما

ارميا آغيل

1386/07/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه سادات حسيني استرآباد

1381/07/24

دبستان پسرانه سما

اميرحسين ميرعرب

1385/07/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرزو صالحي

1383/07/27

دبستان دخترانه سما

مهسا سادات موسوي

1384/07/27