آخرین اخبار مدارس


25 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 مهردبستان پسرانه سما

14 مهردبستان پسرانه سما

06 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

برادر عقاب خواهر آسمان

لوزان جفرز

داستانی

دبستان دخترانه سما

پسر شجاع

ونی گراس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آدم برفی و گل سرخ

محمد هادی محمدی

داستانی

دبستان پسرانه سما

مومو اخمو

توني گراس

شعر کودکان

دبستان دخترانه سما

خرس و کوزه عسل

زهرا رازقی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زمانه صلح

کاترین شولتز

داستانی

دبستان دخترانه سما

اول ابتدایی ( علوم تجربی 1 اول مجموعه کتابهای کار

طاهره نقی نژادیان- عشرت بالغ

درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پیوند های نماز

محسن قراِِئتی

مذهبی

دبستان پسرانه سما

تپلی به موقع میخوابه

زهرا خسروی

داستان کودکان

دبستان پسرانه سما

پرسشهای کودکانه

میریام استاپرد

روانشناسی

دبستان دخترانه سما

لی لی لجبازه

ونی گراس

داستانی

دبستان دخترانه سما

مهمان های ناخوانده

منوچهر اکبرلو

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمیه رسولی

مسابقه: جشنواره عکاسی با موضوع از خدا تاخدا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمیه رسولی

مسابقه: قرآن در سما در رشته مفاهیم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زهرا دهناد

مسابقه: قرآن در سما قرائت به روش تحقیق

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زهرا دهناد

مسابقه: جشنواره عکاسی با موضوع از خدا تاخدا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثر مقصودلو

شیمی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

كاميار عطارها

1387/07/23

دبستان دخترانه سما

شينا هدايي

1384/07/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه سادات حسيني استرآباد

1381/07/24

دبستان پسرانه سما

متين خواجه

1384/07/24

دبستان دخترانه سما

زهرا ابراهيمي

1384/07/29

دبستان پسرانه سما

عرفان اكرمي

1388/07/28

دبستان دخترانه سما

طاهره نوچمني

1382/07/26

دبستان پسرانه سما

مصطفي دلشاد

1388/07/25

دبستان دخترانه سما

مهسا سادات موسوي

1384/07/27

دبستان پسرانه سما

مهدي روزگرد

1387/07/29

دبستان دخترانه سما

حليا ربيع نژاد

1390/07/27

دبستان دخترانه سما

آرزو صالحي

1383/07/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده ناديا حسيني

1382/07/30

دبستان دخترانه سما

ليوزا رزاقيان گرمرودي

1386/07/23

دبستان پسرانه سما

ارميا آغيل

1386/07/27

دبستان پسرانه سما

اميرحسين ميرعرب

1385/07/25

دبستان دخترانه سما

آناهيتا محمدعلي

1384/07/28