آخرین اخبار مدارس


01 آذردبستان دخترانه سما

14 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

26 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

جوجه اردک زشت

مهری حسینی

شعر کودکان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زمانه صلح

کاترین شولتز

داستانی

دبستان دخترانه سما

پسر شجاع

ونی گراس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دروس امتحان طلایی

گره برنامه ریزی و تالیف

درسی

دبستان دخترانه سما

بیلی بی حوصله

تونی گراس

داستانی

دبستان دخترانه سما

خرس و کوزه عسل

زهرا رازقی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذر یزدی

ادبیات

دبستان دخترانه سما

اول دبستان ( املا 1 ) مجموعه کتاب های کار

طاهره نقی نژادیان- عشرت بالغ

درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب تام سایر

مارک نوین

داستانی

دبستان دخترانه سما

اول ابتدایی ( فارسی 1 اول دبستان )مجموعه کتاب های

طاهره نقی نژادیان- عشرت بالغ

درسی

دبستان پسرانه سما

اول ابتدایی ( ریاضی 1 اول دبستان ) مجموعه کتاب های

طاهره نقی نژادیان - عشرت بالغ

درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رویای بابک

حسین ابراهیمی

داستان نوجوان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زهرا دهناد

مسابقه: قرآن در سما قرائت به روش تحقیق

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمیه رسولی

مسابقه: قرآن در سما در رشته مفاهیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیربهادر پورباقر

مسابقه: مسابقات کشتی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیناز نغلی

مسابقه: مسابقات اسکیت(100 متر سرعت)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمیه رسولی

مسابقه: جشنواره عکاسی با موضوع از خدا تاخدا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیناز نغلی

مسابقه: مسابقات اسکیت (500 متر استقامت)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زهرا دهناد

مسابقه: جشنواره عکاسی با موضوع از خدا تاخدا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثر مقصودلو

درس علوم

دبستان پسرانه سما

مهر شاد ابوک

جغد ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثر مقصودلو

شیمی

دبستان پسرانه سما

امیر رضا قرایی

چگونه محیط زیست و آب و هوای سالم داشته باشیم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثر مقصودلو

من از خدا خواستم که

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثر مقصودلو

نسبت با خدا

دبستان پسرانه سما

مهر شاد ابوک

جغد ها

دبستان پسرانه سما

مهر شاد ابوک

جغد ها

دبستان پسرانه سما

ارمیا آغیل

سگ ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثر مقصودلو

حضرت آدم

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي تازيكه مخلصي

1377/09/17

دبستان دخترانه سما

آيلين اسدي

1386/09/16

دبستان دخترانه سما

يگانه زماني

1387/09/18

دبستان پسرانه سما

امير رضا قرايي

1387/09/21

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رادمان روشنايي

1379/09/20

دبستان پسرانه سما

ارشيا كاويان

1388/09/17

دبستان دخترانه سما

نيلا قاسم پور

1388/09/18

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدامين سياه بالايي

1377/09/17

دبستان پسرانه سما

اميراحمد زنگانه

1385/09/18

دبستان پسرانه سما

كوروش بهلول

1388/09/18

دبستان پسرانه سما

طاها عليشاهي

1388/09/17

دبستان پسرانه سما

جيحون خواجه

1387/09/17

دبستان پسرانه سما

ایلیا حاجیلر

1386/09/17

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه صابري

1380/09/18

دبستان دخترانه سما

پرنيا كريمي

1388/09/17