آخرین اخبار مدارس


05 اسفنددبستان پسرانه سما

05 اسفنددبستان پسرانه سما

05 اسفنددبستان پسرانه سما

29 بهمندبستان پسرانه سما

29 بهمندبستان پسرانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

اول دبستان ( املا 1 ) مجموعه کتاب های کار

طاهره نقی نژادیان - عشرت بالغ

درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

برادر عقاب خواهر آسمان

لوزان جفرز

داستانی

دبستان دخترانه سما

از یک تا ده از ده تا یک

جیم آرنوسکی

درسی

دبستان پسرانه سما

مرغ سرخ پاکوتاه

پروین دولت آبادی

شعر

دبستان پسرانه سما

بازی با انگشتها

مصطفی رحماندوست

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حجاب دختران

فاطمه قاضی

اخلاقی

دبستان دخترانه سما

حسنی باباش یه باغ داره

منوچهر احترامی

اشعار کودکان

دبستان پسرانه سما

یک عالمه گل

ناهید زنجانی،منوچهر احترامی

داستان کودکان

دبستان دخترانه سما

لی لی لجبازه

ونی گراس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روون پسری از دین

امیلی رودا

داستانی

دبستان پسرانه سما

تپلی به موقع میخوابه

زهرا خسروی

داستان کودکان

دبستان دخترانه سما

حسنی عزیز مایی

امیر علی رجبی

اشعار کودکانه

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

کورش مهینی

مسابقه: مسابقات کاراته بین مدارس گرگان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

تیم بسکتبال دبستان پسرانه سما

مسابقه: مسابقات بسکتبال مدارس غیردولتی شهرستان گرگان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

باربد محمدی نژاد

مسابقه: مسابقات نقاشی با آبرنگ

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

متین خواجه

مسابقه: مسابقات پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نیلوفر صالحی

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کورش مهینی

مسابقه: مسابقات کاراته - مقام سوم کمیته

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

کتایون محمدی منش

مسابقه: کاراته

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ترنم تجری

مسابقه: مداد کاغذی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسام الدین دستورانی

مسابقه: مسابقات اسکیت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

اهورا رستمانی

مسابقه: مسابقات پینگ پنگ

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

اهورا رستمانی

مسابقه: مسابقات تیراندازی با کمان ریکرو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

جیحون خواجه

مسابقه: مسابقات پینگ پنگ

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

کیان کمیلی فر

صرفه جویی در آب

دبستان پسرانه سما

پوریا انصاری

مشاغل شب کار

دبستان پسرانه سما

متین خواجه

حضرت عیسی

دبستان پسرانه سما

سروش دوجی

ریزعلی خواجوی

دبستان پسرانه سما

کیان کمیلی فر

حسین فهمیده

دبستان پسرانه سما

آراد جهانی

عقاب ها

دبستان پسرانه سما

محمد صدرا صالحی

خیرخواهی

دبستان پسرانه سما

اشکان شهامت

تصمیم گیری

دبستان پسرانه سما

اشکان شهامت

سیستم عامل

دبستان پسرانه سما

اشکان شهامت

زراعت

دبستان دخترانه سما

مرضیه سادات نجات

میراث گرانبهای اخلاقیات در دیوان شهریار

دبستان پسرانه سما

اشکان شهامت

بازیافت کاغذ

دبستان پسرانه سما

اشکان شهامت

امام حسن مجتبی

دبستان پسرانه سما

دایان ضیایی فر

پروتيین ها

دبستان پسرانه سما

محمد صدرا صالحی

چهار فداکار

دبستان پسرانه سما

امیر سپهر زارع

چگونه از محیط زیست خود محافطت کنیم

دبستان پسرانه سما

سید آرش حسینی

جانورانی که در شب فعالیت می کنند

دبستان پسرانه سما

دایان ضیایی فر

پروتيین ها

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه تازيكه لمسكي

1384/12/08

دبستان پسرانه سما

ارميا خرسندنيا

1387/12/06

دبستان دخترانه سما

مليكا حاجي موسوي

1386/12/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه حصاري

1384/12/02

دبستان دخترانه سما

نگين عمارلو

1387/12/04

دبستان پسرانه سما

اميرحسين پرتوي

1386/12/07

دبستان پسرانه سما

امير علي عمادزاده

1384/12/07

دبستان دخترانه سما

سارينا ملك شاهدهي

1386/12/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهار دولتي مقدم

1383/12/06

دبستان پسرانه سما

سروش حسینی

1386/12/08

دبستان پسرانه سما

علي رضا منصوري

1387/12/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صبا تربتي نژاد

1381/12/05

دبستان پسرانه سما

علي اكبر نودهي

1389/12/05

دبستان پسرانه سما

ايليا فرهادي

1389/12/02

دبستان دخترانه سما

هليا افخمي

1390/12/07

دبستان دخترانه سما

مليكا نجار نامقي

1388/12/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدعلي مروج

1379/12/07

دبستان پسرانه سما

كيان كريمي

1390/12/02