آخرین اخبار مدارس


29 دیدبستان دخترانه سما

27 دیدبستان دخترانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذر یزدی

داستان قرآنی

دبستان دخترانه سما

اول ابتدایی ( علوم تجربی 1 اول مجموعه کتابهای کار

طاهره نقی نژادیان- عشرت بالغ

درسی

دبستان دخترانه سما

لی لی لجبازه

تونی گراس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معجزات قرآن

هارون یحیی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دریا

سید حمید علم الهدی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

کاکا کثیفه

تونی گراس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

افسانه های مردم دنیا

اس. ای. هند فورد

داستانی

دبستان پسرانه سما

تربیت پسران موفق

پرومود باترا

پدران و پسران

دبستان دخترانه سما

ریاضی و هوش پیش دبستانی

امیر زندی - فروغ بسطامی

درسی

دبستان دخترانه سما

اول دبستان ( املا 1 ) مجموعه کتاب های کار

طاهره نقی نژادیان- عشرت بالغ

درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تشپ کال

رولد دال

رمان کودک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شروع مدرسه راهنمایی

جولی ویلیامز

اجتماعی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیناز نغلی

مسابقه: مسابقات اسکیت(100 متر سرعت)

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیربهادر پورباقر

مسابقه: مسابقات کشتی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زهرا دهناد

مسابقه: جشنواره عکاسی با موضوع از خدا تاخدا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیناز نغلی

مسابقه: مسابقات اسکیت (500 متر استقامت)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زهرا دهناد

مسابقه: قرآن در سما قرائت به روش تحقیق

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمیه رسولی

مسابقه: جشنواره عکاسی با موضوع از خدا تاخدا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمیه رسولی

مسابقه: قرآن در سما در رشته مفاهیم

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثر مقصودلو

نسبت با خدا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثر مقصودلو

من از خدا خواستم که

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثر مقصودلو

درس علوم

دبستان پسرانه سما

امیر علی حاجیلری

گرگ ها

دبستان پسرانه سما

مهر شاد ابوک

جغد ها

دبستان دخترانه سما

مبینا احمری

محصولات کشاورزی

دبستان پسرانه سما

متین احمری

انسان های اولیه

دبستان پسرانه سما

امیر رضا قرایی

چگونه محیط زیست و آب و هوای سالم داشته باشیم

دبستان دخترانه سما

یگانه گرنامی

پاورپوینت تیمم

دبستان پسرانه سما

مهر شاد ابوک

جغد ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثر مقصودلو

شیمی

دبستان دخترانه سما

مبینا احمری

آموزش ژله

دبستان پسرانه سما

آتیلا آزاد

یوزپلنگ

دبستان پسرانه سما

مهر شاد ابوک

جغد ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کوثر مقصودلو

حضرت آدم

دبستان دخترانه سما

مبینا احمری

نرم افزار کمک آموزشی

دبستان پسرانه سما

ارمیا آغیل

سگ ها

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي مصطفي لو

1378/11/02

دبستان دخترانه سما

مليكا سالاري

1386/11/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدرضا نياكان

1378/11/04

دبستان دخترانه سما

آي لار درزي

1384/11/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آريانوش باطني

1381/11/02

دبستان دخترانه سما

تبسم اسدي

1386/11/02

دبستان دخترانه سما

سيده فاطمه كياءالحسيني

1383/11/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صفيه عبداللهي راد

1380/11/03

دبستان پسرانه سما

رهام نيازي

1386/11/02

دبستان دخترانه سما

بيتا محمد علي

1388/11/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رومينا كريم آبادي

1381/11/03

دبستان پسرانه سما

امير حسين رضواني

1384/11/01

دبستان دخترانه سما

مائده مازندراني

1384/11/04

دبستان پسرانه سما

محمدحسين امامي راد

1387/11/02

دبستان پسرانه سما

آرسام دوستي

1385/11/08

دبستان پسرانه سما

آتيلا آزاد

1386/11/03

دبستان دخترانه سما

مليكا شعباني

1384/11/08